Angående juridisk förhandling rörande Uzbekistan

Den information om villkoren i förlikningen som rapporterats i media är inte fullständig. Telia Company har förklarat att en reservation gjorts utifrån den förväntade sanktionen. Det stämmer att en överenskommelse med inblandade myndigheter (SEC, DOJ och nederländsk åklagare) är nära förestående, men Telia Company kan inte kommentera ytterligare.
  
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.