Förverkandekrav från den svenska åklagaren

Enligt information från den svenska åklagarmyndigheten har man idag väckt åtal mot ett antal tidigare Teliaanställda och samtidigt väckt talan mot Telia Company AB om förverkande av vinster som uppkommit genom eventuellt brott. Som tidigare kommunicerats ingår detta i det belopp om 965 MUSD i den globala förlikning som Telia Company redan ingått med myndigheter i USA och Nederländerna.    

Telia Company kommer med anledning av de åtal som idag väckts att fortsätta bevaka bolagets intressen och rättigheter.
  
Som tidigare meddelats har Telia Company ett bra och konstruktivt samarbete med åklagare och polis i utredningarna avseende misstänkt korruption och vi har fullt förtroende för åklagarna och deras arbete.
  
Telia Company träffade den 21 september en global uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), den amerikanska finansinspektionen (SEC) och den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna (OM) gällande tidigare meddelade undersökningar av historiska transaktioner i Uzbekistan. Telia Company har accepterat att betala totalt 965 MUSD. Den globala överenskommelsen sätter punkt för alla kända korruptionsutredningar och undersökningar som rör Telia Company.

  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.