Telia Company avyttrar sitt innehav i Geocell

Fintur Holdings B.V. (Fintur), som ägs gemensamt av Telia Company och Turkcell, har kommit överens om att sälja 100 procent av sitt innehav i Geocell LLC, till det georgiska telekombolaget JSC Silknet, landets största fastnätsoperatör, för ett transaktionspris om 153 MUSD.

– Det gläder mig att kunna ta ytterligare ett steg mot att, över tid, lämna Eurasien för att i stället fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna enligt strategin mot att bli den nya generationens telekombolag. Jag vill också tacka Geocells anställda för deras utomordentliga insatser och önska dem allt gott i företagets kommande fas, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.


När transaktionen är genomförd kommer Finturs turkiska dotterbolag, Gürtel Telekomünikasyon Yatirim ve Dis Ticaret A.S. (Gürtel), att avyttra sitt 100-procentiga innehav i Geocell LLC (Geocell) till JSC Silknet, Georgiens största fastnätsoperatör. Gürtel ägs av Fintur (99,9 procent) och fyra minoritetsägare.


Transaktionspriset för Geocell är baserat på ett kassa- och skuldfritt värde (EV) om 153 MUSD för 100 procent av företaget. Det överenskomna priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 4,5x baserat på 2017. Transaktionen förväntas resultera i en realisationsförlust om 0,1 GSEK (i tillägg till den nedskrivning om 0,6 GSEK som redovisades i december 2017), med reservation för förändringar i valutakurser och redovisade värden, och nettoförsäljningslikvid om 0,7 GSEK (efter utdelning av Turkcells andel av försäljningslikviden).


Telia Company har med intern och extern expertis genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med tillfredsställande resultat. Silknet är Georgiens största fastnätsoperatör och har en marknadsandel på 41 procent av bredbandsmarknaden i landet och 48 procent av marknaden för fast telefoni. Silknet ägs av tre lokala investerare: George Ramishvili, Alex Topuria och David Borger.


Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2018.


Fakta Geocell
Geocell LLC grundades 1996 och var det första mobiloperatör i Georgien. Det har varit helägt av Gürtel Telekomünikasyon Yatirim ve Dis Ticaret A.S. (Gürtel), ett turkiskt dotterbolag till Fintur Holdings B.V. Fintur har ett innehav om 99,9 procent i Gürtel. Geocell har cirka 2 miljoner kunder och företagets nätverk täcker mer än 98 procent av Georgien.


Fakta Fintur
Fintur Holdings B.V. (Fintur) ägs gemensamt av Telia Company (58,55 procent) och Turkcell (41,45 procent). Fintur har innehav i Telia Companys verksamheter i Eurasien: Kcell, Azercell, Geocell och Moldcell.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.