Telia Company investerar i 5G frekvenser i Finland

Telia Company investerar i 5G frekvenser i 3,5 GHz bandet. Det finska kommunikationsministeriet meddelade i dag resultatet av auktionen av tillstånd som inleddes den 26 september 2018. Telia Company har säkrat 130 MHz frekvenser i 3,5 GHz bandet.

De nya frekvenserna möjliggör starten av kommersiell 5G drift från och med inledningen av 2019. 5G förväntas förbättra hastigheten i mobila nätverk upp till 20 gånger jämfört med dagens nätverk och höja kapaciteten hundrafalt. Med 5G höjs förmågan att ansluta en mycket stor mängd apparater till nätet och införandet av tjänster som kräver mycket låg fördröjning och extrem tillförlitlighet.
    
Den 5 september 2018 invigde Telia Company ett förkommersiellt 5G nät i Helsingfors centrum på testfrekvenser från Kommunikationsverket. Tillväxten på 5G marknaden är beroende av tillgången på standardiserade, 5G förenliga kommunikationsverktyg som exempelvis modem, läsplattor och mobiltelefoner från tillverkarna. Utvecklingen av 5G förväntas öka takten ytterligare när frekvenser i 26 GHz bandet släpps.
    
De tillstånd som ges i 3,5 GHz bandet gäller i 15 år med start den 1 januari 2019 och priset för frekvensblocken är 30,3 MEUR inklusive de administrativa avgifterna för auktionen. Betalningen till Kommunikationsverket kommer att göras i fem delar under fem år.
     
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
     
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
      
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com