Telia Company förvärvar finska ICT-företaget Ainacom Oy

Telia Company förvärvar AinaCom Oy som erbjuder ICT-tjänster till företagskunder. Förvärvet stärker ytterligare Telia Companys position som en ledande tjänsteleverantör av ICT-tjänster i Finland.

AinaCom Oy som har cirka 60 anställda förser företagskunder med lösningar för röst, mobil, nätverk och andra IT-tjänster för konnektivitet. AinaComs nettoomsättning 2016 var 15,5 MEUR med ett justerat EBITDA på minus 0,4 MEUR.
     
Transaktionen förväntas fullföljas den 3 december 2018.
    
2014 förvärvade Telia Company AinaComs privatkundsverksamhet och nätverk. Telia Company har stärkt sin position som en ledande nationell partner för ICT-tjänster de senaste två åren med förvärv av Nebula, Propentus, Inmics och Cloud Solutions CS Oy.
  
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.