Telia Company säljer sitt innehav i Ucell

Telia Company avyttrar sitt innehav i Ucell (FE Coscom LLC) till den uzbekiska statens myndighet för stöd till privatägda företag och utveckling av konkurrenssituation (The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Assistance to Privatized Enterprises and Development of Competition) för 215 MUSD på skuldfri bas. Det amerikanska justitiedepartementet har informerats om transaktionen.  

– Det är tillfredsställande att vi kan tillkännage en överenskommelse om att sälja Ucell i Uzbekistan. Detta är den femte avyttringen i linje med vårt beslut att lämna Eurasien för att fokusera på Norden och Baltikum enligt strategin för den nya generationens telekombolag. Jag vill tacka Ucells anställda för deras utomordentliga insatser och önska dem all lycka i företagets kommande fas, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.
 
Telia Company har nu sålt sitt innehav i Ucell till den uzbekiska statens myndighet för stöd till privatägda företag och utveckling av konkurrenssituation (
The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Assistance to Privatized Enterprises and Development of Competition) till ett pris motsvarande 215 MUSD på skuldfri bas.
 
Telia Company har uppfyllt samtliga åtaganden i enlighet med den uppgörelse som företaget ingick med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) den 21 september 2017, gällande transaktionen.
 
Telia Company har genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med tillfredsställande resultat.
    
Transaktionen är inte föremål för prövning av tillsyns- eller konkurrensmyndigheter och fullföljs under dagen.
 
Transaktionen förväntas resultera i en vinst på cirka 0,4 GSEK före omklassificering av ackumulerade valutakursförluster på 3,8 GSEK till nettoresultatet från avvecklad verksamhet (som inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på koncernens eget kapital). Transaktionen uppskattas på pro forma bas öka nettoskuldsättningen/EBITDA med cirka 0,1x. Slutliga belopp kan komma att ändras på grund av förändringar i redovisade värden och valutakurser.
 
UBS, Deloitte, Davis Polk & Wardwell LLP, Cravath, Swaine & Moore LLP, och Grata har varit rådgivare åt Telia Company i samband med transaktionen.
 
Fakta Ucell

Ucell grundades 1996 under namnet Coscom. 2007 blev Telia Company majoritetsägare och företaget bytte 2008 namn till Ucell. Företaget har cirka 1250 anställda och 7,1 miljoner abonnenter. Ucells 2G nätverk täcker cirka 97 procent av Uzbekistan och dess 3G nät täcker ungefär 60 procent av landet.

 
Telefonkonferens för media och analytiker i dag klockan 16:45.

     

Telia Company bjuder in till en telefonkonferens med vd och koncernchef Johan Dennelind, finanschef Christian Luiga och chefsjurist Jonas Bengtsson.
Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan telefonkonferensen på 
www.teliacompany.com 
    
Telefonnummer: 08–56618430
Kod: 5579698
 
Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand till och med den 12 december 2018.
   
Telefonnummer: +44 (0) 3333009785
Kod: 5579698

 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 9.00 CET.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på  Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.