Telia Company vinner frekvenser i 700 MHz-bandet

Telia Company investerar i frekvenser i 700 MHz-bandet i Sverige. Post- och Telestyrelsen meddelade i dag resultatet av auktionen av tillstånd som inleddes den 4 december 2018. Telia Company har säkrat 2x10 MHz i 700 MHz-bandet.

Telia Companys ambition fortsätta bygga bort vita fläckar där det idag är sämre förutsättningar att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Dessa områden kommer successivt förstärkas med mer och bättre täckning och kapacitet. Dessutom ger det Telia Company möjlighet att ta en bra position med rikstäckande 5G-tjänster.
 
– Blocket vi vann har ett täckningskrav och vi kommer att fortsätta satsa på att ha Sveriges i särklass högsta kvalitet och bästa täckning. Dessutom ger det Telia möjlighet att ta en bra position med rikstäckande 5G-tjänster. Här kommer 700 MHz-bandet att vara en utmärkt komplettering till våra övriga frekvenser som vi använder i vårt mobilnät, säger Anders Olsson, vd Telia Sverige.
 
Priset för det block Telia Company vann är cirka 1,4 GSEK.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.