Telia Company för inte diskussioner med TDC

Telia Company noterar rykten i marknaden rörande ett potentiellt förvärv av TDC.

Telia Company bekräftar att vi har undersökt olika alternativ, inklusive ett potentiellt förvärv av TDC, som en del av den strategiska översynen av vår position i Danmark.
   
Telia Company bekräftar att företaget inte nu för diskussioner med TDC om ett potentiellt förvärv.
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com