Telia Company avyttrar sitt innehav i Spotify

Telia Company har sålt hela sitt innehav i Spotify i flera steg under en tidsperiod för 272 MUSD, motsvarande cirka 2,3 GSEK, till institutionella investerare. Telia Company och Spotify har avslutat sitt framgångsrika strategiska partnerskap.

– Vi önskar Spotify allt gott i den nästa fasen som ett till fullo globalt börsnoterat företag. Investeringen i Spotify har varit fantastisk för Telia Company, både ur ett avkastnings- och partnerskapsperspektiv, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.


Baserat på transaktionerna, får Telia Company cirka 272 MUSD, motsvarande cirka 2,3 GSEK, för 100 procent av företagets totala ägarandel i Spotify, vilket motsvarar en avkastning på cirka 2,4x.


Telia Company och Spotify delar en lång historia. De två företagen började samarbeta redan i oktober 2009 genom ett exklusivt avtal där Telia inkluderade Spotify Premium i sina erbjudanden. Partnerskapet utvidgades i juni 2015 när Telia Company investerade 115 MUSD i Spotify.

I det strategiska partnerskapet har Telia Company arbetat nära Spotify och fått värdefulla insikter inom flera viktiga områden, inklusive lanseringen av Telia CoPlay, en social spellista tillgänglig via bredbandskonceptet för hushåll, Telia Zone.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.