Telia Company säljer sitt innehav i Azercell

Fintur Holdings B.V. (Fintur) som ägs gemensamt av Telia Company och Turkcell, har kommit överens om att sälja sitt innehav om 51,3 procent i Azertel, som är den enda aktieägaren i det azeriska telekommunikationsföretaget Azercell, till Azintelecom, ett av azeriska staten helägt företag.

– Det är tillfredsställande att vi kan tillkännage en gemensam överenskommelse med Turkcell om att sälja Azercell i Azerbajdzjan. Detta är den fjärde avyttringen i vår ambition att över tid lämna Eurasien för att fokusera på Norden och Baltikum enligt ramverket för strategin för den nya generationens telekombolag. Jag vill tacka Azercells anställda för deras utomordentliga insatser och önska dem all lycka i företagets kommande fas, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.
      
Fintur avyttrar sitt innehav om 51,3 procent i Azertel Telekommunikasyon Yatirim Diş Ticaret A.Ş (Azertel), till Azerbaijan International Telecom LLC (Azintelecom), ett av azeriska staten helägt företag. Fintur ägs gemensamt av Telia Company (58,55 procent) och Turkcell (41,45 procent).
      
Azertel är den enda aktieägaren i den ledande azeriska mobiloperatören Azercell LLC (Azercell). Det överenskomna priset för Finturs andel om 51,3 procent i Azertel är 222 MEUR vilket motsvarar ett värde om 432 MEUR för 100 procent av Azercell och ett kassa- och skuldfritt värde om 197 MEUR. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 2,1x baserat på 2017.
     
Utöver nedskrivningen om 2,6 GSEK som redovisades i december 2017 kommer ackumulerade valutakursförluster om 3,0 GSEK att omklassificeras till nettoresultatet från avvecklad verksamhet, men kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på koncernens eget kapital. Transaktionen uppskattas på pro forma bas öka nettoskuldsättningen/EBITDA med cirka 0,1x. Slutliga belopp kan komma att ändras på grund av förändringar i redovisade värden och valutakurser. 
     
Telia Company har genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med tillfredsställande resultat. Azintelecom uppfyller Telia Companys krav på en köpare eftersom det är ett av den azeriska staten helägt företag.
     
Transaktionen är inte föremål för prövning av tillsyns- eller konkurrensmyndigheter och har slutförts.
    
     
Telefonkonferens för media och analytiker i dag klockan 13.00
     
Telia Company bjuder in till en telefonkonferens med Johan Dennelind, vd och koncernchef och Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör.
     
Telefonnummer: 0850692180
Kod: 8847509
    
Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand till och med den 10 mars 2018.
    
Telefonnummer: +44 (0)1452550000
Kod: 8847509 
    
     
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
       
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
     
      
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.