Inbjudan till Telia Companys delårsrapport januari-mars 2018

Telia Companys delårsrapport januari-mars 2018 offentliggörs fredagen den 20 april 2018 cirka klockan 7:00.

Fredagen den 20 april 2018
Press- och analytikerkonferens
Tid: 9.30 (CET)
Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna
  
Telia Companys koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar delårsrapporten.
    
Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta. Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliacompany.com
    
Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
    
Telefonnummer:
08 50692180
Kod:
9184879
     
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 24 april 2018.
    
Telefonnummer:
+44 (0) 1452 550 000
Kod:
9184879 
      
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.
     
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
   
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 20 700 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.