Återköp av aktier i Telia Company för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018”

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har den 3 maj 2018 återköpt sammanlagt 445 891 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört för att täcka åtaganden enligt av årsstämman 2015 beslutat ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018”. Återköpsprogrammet, vilket Telia Company offentliggjorde den 27 april 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). De återköpta aktierna avses distribueras till deltagarna i ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018” senast den 20 maj 2018.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt transaktionsvärde (SEK)
2018-05-03445 89142,9698 19 159 847

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 3 maj 2018 till 4 845 891 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.
  
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
   
Som offentliggjordes den 20 april 2018 har styrelsen i Telia Company vidare beslutat om ett återköpsprogram om maximalt 5 GSEK under perioden 23 april 2018 – 22 mars 2019. Transaktioner som genomförs inom ramen för återköpsprogrammet om 5 GSEK offentliggörs separat.
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
   
Investerare
   
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
  
MediaRalf Bagner, pressekreterareJohanna Hansson, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48+46(0)73 086 47 14
ralf.bagner@teliacompany.comjohanna.z.hansson@teliacompany.com

       
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   

        
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.