Återköp av aktier i Telia Company under vecka 18 2018

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden 30 april 2018 – 4 maj 2018 återköpt sammanlagt 2 500 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden den 30 april 2018 och fram till den 4 maj 2018 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
30 april 2018475 00043,259920 548 453
1 maj 2018000
2 maj 2018275 00043,109911 855 223
3 maj 20181 000 00042,950542 950 500
4 maj 2018750 00042,739132 054 325

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 4 maj 2018 till 5 595 891 aktier inklusive de aktier som återköpts för att täcka åtaganden enligt av årsstämman 2015 beslutat ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018”. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 4 maj 2018 har sammanlagt 5 150 000 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares


Som offentliggjordes den 27 april 2018 har styrelsen i Telia Company vidare beslutat om ett återköpsprogram för att täcka åtaganden enligt av årsstämman 2015 beslutat ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018”. Transaktioner som under vecka 18 genomfördes inom ramen för det återköpsprogrammet har offentliggjorts separat.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare
Andreas Joelsson, chef Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media
Ralf Bagner, pressekreterare                       Johanna Hansson, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48                              +46(0)73 086 47 14             
ralf.bagner@teliacompany.com                  
johanna.z.hansson@teliacompany.co 


Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 07.30 CET. 


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.