Telia Company bekräftar samtal med Bonnier

Telia Company noterar spekulationer i media rörande ett potentiellt förvärv av Bonnier Broadcasting.

Som Telia Company tidigare har sagt så är innehåll en viktig del av företagets framtida strategi och vi undersöker kontinuerligt möjligheter inom detta och andra områden. Samtalen med Bonnier är en del av det arbetet.
  
Telia Company har för närvarande inte några fler kommenterar men kommer att kommunicera mer om och när det finns något att berätta.
   
    
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 11:55 CET.

   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.

  
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.