Återköp av aktier i Telia Company under vecka 27 2018

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 2 juli 2018 till och med den 6 juli 2018 återköpt sammanlagt 1 650 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 5 miljarder som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden den 2 juli 2018, till och med den 6 juli 2018 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2 juli 2018 350 000 40.7531 14 263 585
3 juli 2018 400 000 40.8739 16 349 560
4 juli 2018 300 000 41.1291 12 338 730
5 juli 2018 300 000 41.1977 12 359 310
6 juli 2018 300 000 41.4916 12 447 480

     
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 6 juli 2018 till 26 269 566 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.
    
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 6 juli 2018 har sammanlagt 26 269 566 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Investerare
   
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
   
MediaRalf Bagner, pressekreterare
Johanna Hansson, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48+46(0)73 086 47 14 
ralf.bagner@teliacompany.comjohanna.z.hansson@teliacompany.com

   
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 07.30 CET.

   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.

    
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.