Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting

”Helt i linje med vår strategi och ambition att erbjuda våra kunder mer” Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting, med varumärkena TV4, C More och finländska MTV, av Bonnier AB för 9,2 GSEK på skuldfri bas, motsvarande en EV/EBIT-multipel om 15,4x baserat på resultatet under den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars 2018, eller 7,7x inklusive förväntade synergier. I och med köpet förenas Telia Companys ledande mobila och fasta nät med ett av Nordens mest framgångsrika kommersiella mediehus.

– Det är en mycket viktig dag för Telia Company. Förvärvet är ett naturligt nästa steg för att komplettera Telia Companys kärnverksamhet, där våra miljontals kunder ger oss en mycket bra position på marknaden. Tillsammans med TV4 ska vi erbjuda kunder och tittare helt nya upplevelser och skapa nya affärsmöjligheter, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company. Vi har stor respekt för vår nya roll som medieägare och kommer att värna verksamhetens redaktionella oberoende framåt. Jag ser fram emot att välkomna några av Nordens skickligaste tv-människor till oss, fortsätter han.


Det pågår en genomgripande förändring av hur information och underhållning produceras, distribueras och konsumeras. Tv och innehåll har varit en viktig del av Telia Companys strategi sedan 2014 och företaget har framgångsrikt byggt en tv-verksamhet med cirka 1,8 miljoner hushåll som kunder. I fjol förvärvades de exklusiva rättigheterna till den finländska ishockeyligan, Liiga. Förvärvet av TV4, C More och MTV är strategiskt viktigt för Telia Company eftersom det stärker företaget inom det snabbväxande området konsumtion av rörlig bild.


– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit med våra verksamheter inom Bonnier Broadcasting. Telia Company, med sina ledande mobilnät och tekniska kunnande, kommer att bli en utmärkt ägare för att utveckla dessa verksamheter vidare, säger Tomas Franzén, vd och koncernchef för Bonnier AB.


I och med affären bildar Telia Company ett nytt affärsområde, där både Telias befintliga tv-verksamheter och verksamheterna inom Bonnier Broadcasting kommer att ingå. Avsikten är att Bonnier Broadcastings nuvarande vd Casten Almqvist blir vd för affärsområdet.


Förvärvet av Bonnier Broadcasting påverkar inte Telia Companys återköpsprogram eller utdelningspolicy. Transaktionen förväntas generera gradvis ökande synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK per år från 2022.


Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra halvåret 2019.


Bonnier Broadcasting • I Sverige består Bonnier Broadcasting av moderbolaget Bonnier Broadcasting AB och de två affärerna reklam-tv (TV4 AB) och betal-tv (C More Entertainment AB) med varumärkena TV4 och C More.

 • Inom TV4 ryms alla TV4-kanalerna, TV4 Play samt övriga reklamfinansierade tjänster, som Fotbollskanalen och Köket. Inom C More ryms en streamingtjänst och ett stort antal betal-tv-kanaler. 

 • Finska MTV utgör också en del av organisationen, och rymmer såväl ett fri-tv-erbjudande, som betal-tv-tjänsten C More.

 • Bonnier Broadcasting, TV4, C More och MTV har cirka 1 200 anställda.


Transaktionen i korthet • Köpeskillingen uppgår till 9,2 GSEK på skuldfri bas med en potentiell ytterligare köpeskilling på maximalt 1 GSEK. Storleken på den eventuella extra köpeskillingen kommer att baseras på framtida intäkts- och EBITA-utveckling.

 • Bonnier Broadcasting hade under den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars 2018 intäkter om 7,5 GSEK och ett rörelseresultat om 600 MSEK. Det operationella fria kassaflödet uppgick till 300 MSEK.

 • Transaktionen förväntas generera gradvis ökande synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK 2022.

 • Transaktionen förväntas bidra med ett operationellt kassaflöde om 500 MSEK 2020.

 • Integrationskostnaderna förväntas uppgå till totalt 400 MSEK under 2020-2021.

 • På fristående bas, förväntas Bonnier Broadcasting att bidra med 600 MSEK, eller 500 MSEK inklusive synergier och integrationskostnader, till Telia Companys operationella fria kassaflöde 2020.

 • Köpeskillingen innebär en EV/EBIT-multipel om 15,4x baserat på resultatet under den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars 2018. Inklusive synergier är EV/EBIT-multipeln 7,7x.

 • Effekten på nettoskuld i relation till EBITDA uppgår till 0,2x pro forma.


Med anledning av Telia Companys kvartalsrapport för andra kvartalet hålls en press- och analytikerkonferens på engelska klockan 09.30 den 20 juli med Johan Dennelind, vd och koncernchef och Christian Luiga, finansdirektör.
   
Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan telefonkonferensen på www.teliacompany.com 
   
Telefonnummer: 08 566 194 78
Kod: 1587766
    
Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand till och med den 24 juli 2018.


Telefonnummer: +44 (0) 3333 009 785
Kod: 1587766   
   
Med anledning av förvärvet av Bonnier Broadcasting hålls en pressträff på svenska klockan 11 den 20 juli
med Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, Tomas Franzén, vd och koncernchef för Bonnier AB och Casten Almqvist vd för Bonnier Broadcasting AB.
   
Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.00 CET.
 


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.