Telia Company förvärvar TDC:s norska verksamhet

Telia Company förvärvar GET och TDC Norge till ett värde av 21 GNOK på skuldfri bas. Telia Company kommer att kombinera sitt ledande mobilnätverk med GET:s förstklassiga fasta tjänster och på så sätt skapa en stark utmanare med konvergerade kunderbjudande på den norska marknaden.

Det danska företaget TDC:s norska verksamhet omfattar GET, en ledande leverantör av fasta tjänster med totalt 518 000 hushåll och företag anslutna till sitt fibernätverk. Mer än 1 miljon privat- och företagskunder använder GET:s tv- och bredbandstjänster dagligen. TDC:s B2B-verksamhet i Norge ingår också i transaktionen vilket tillsammans med Telias företagsaffär kommer att möjliggöra konvergerade erbjudande till företagskunder.

Förvärvet kommer att stärka Telia Companys ställning på den norska marknaden och positionera företaget som en stark utmanare inom mobilt, tv och bredband.

– Vi är väldigt nöjda med att kunna presentera överenskommelsen att förvärva TDC:s verksamhet i Norge. Vi skapar en ledande konvergent operatör för både konsumenter och företag i Norge som på allvar kan konkurrera på marknaden med ett flertal attraktiva och nya produkter och tjänster. Transaktionen är bra för de norska konsumenterna och för samhället. Vi bygger ett fantastiskt bolag med dedikerade medarbetare och har genomfört stora investeringar i vårt norska mobilnät som nu täcker 98 procent av landet och som del av Telia Company kommer GET att fortsätta att investera i utrullning av fiber och bredband, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.

GET och TDC Norge rapporterade intäkter om 4 GNOK under 2017 och en EBITDA på 1,7 GNOK. Det överenskomna priset på 21 GNOK, motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 12,1x baserat på 2017 och 9.0x inklusive förväntade synergier. Telia Company förväntar sig att transaktionen medför synergier på 0,6 GNOK 2021 från korsförsäljning mellan B2C och B2B, lägre kundomsättning och andra kostnads effektiviseringar. Förvärvet uppskattas leda till integrationskostnader under 2019 och 2020 på cirka 200 MNOK årligen.

– Vi har genomfört en rad lyckade förvärv i Norge och jag är helt övertygad om att den här transaktionen inte är ett undantag. Jag ser mycket fram emot att välkomna GET:s och TDC Norges anställda och kunder till Telia Company, säger Johan Dennelind.

Denna transaktion gör att vår pro forma nettoskuldsättning i relation till EBITDA blir 1,9x, det vill säga något under vårt mål om 2x plus/minus 0,5x. Det tidigare kommunicerade återköpsprogrammet samt utdelningspolicyn förblir oförändrade.

Förvärvet av TDC Norge är föremål för prövning av relevanta myndigheter som förväntas bli klar under det andra halvåret 2018.

Bank of America Merrill Lynch, LionTree Advisors, EY och Simonsen Vogt Wiig har varit rådgivare åt Telia Company i samband med transaktionen.

GET och TDC Norge
TDC:s verksamhet i Norge omfattar GET, en ledande leverantör av fiber- och tv-tjänster, och TDC:s företagsaffär. Verksamheterna har betydande fibertäckning i och runt Oslo och i andra större norska städer. 2017 rapporterade GET och TDC Norge intäkter om 4 GNOK. TDC Norge har sitt huvudkontor i Oslo och har 870 anställda.

Telia Norge
Telia Norge hade under 2017 en nettoomsättning på 10 128 MSEK och företaget har 2,3 miljoner mobilkunder. Telia Norges 4G-nätverk täcker 98 procent av landet. Telia Norge som bedriver verksamhet under varumärkena Telia, OneCall, MyCall och Phonero har 1 350 anställda.

Telefonkonferens på engelska för analytiker i dag klockan 11.00.
Med Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör för Telia Company, och Abraham Foss, vd för Telia Norge.
 

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan telefonkonferensen på 
www.teliacompany.com

Telefonnummer: 08 5069 2180
Kod: 6223869

Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand fram till den 21 juli 2018.
Telefonnummer:
+44 (0) 3333009785
Kod: 6223869

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 07.00 CET.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.