Telia Company och den lettiska regeringen ska förbättra strategisk koordinering i LMT och Lattelecom

Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, har tillsammans med den lettiska premiärministern Māris Kučinskis, tecknat en avsiktsförklaring om att förbättra ägarsamarbetet i LMT och Lattelecom.

Avsiktsförklaringen omfattar de gemensamma målsättningar som Telia Company och den lettiska staten har för de två företagen. Den innehåller även de steg som kommer att tas under de kommande månaderna för att utveckla en gemensam långsiktig strategi. Arbetet fokuserar på att implementera en god bolagsstyrning, förbättrat beslutsfattande och tydligare strategisk styrning av verksamheten.
  
Aktieägarna har även kommit överens om att arbeta för att etablera ett innovationscenter. Centret kommer att samla resurser från båda företagen, Telia Company och andra samarbetspartners. Målet med centret är att bidra till innovationen i Lettland, att öka takten i den digitala utvecklingen och att stärka forskning och utveckling i LMT och Lattelecom. Under de kommande månaderna kommer strukturen och modellen för innovationscentret att förhandlas.
  
– Det är nödvändigt med en överenskommelse mellan de två ägarna i LMT och Lattelecom om en långsiktig strategi, om principer för innovation och god bolagsstyrning för att företagen ska kunna bedriva sina verksamheter effektivt och med tydliga syften i en snabbt föränderlig digital telekombransch. Avsiktsförklaringen är ett steg mot att på ett bättre sätt samordna aktieägarnas intressen, att öka LMT och Lattelecoms långsiktiga konkurrenskraft och göra det möjligt för dem att spela en central roll i arbetet med att digitalisera Lettland vilket kommer kunderna, samhället och ekonomin till godo, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.
   
– Genom att underteckna avsiktsförklaringen, visar ägarna av Lattelecom och LMT tydligt sin strävan att fortsätta arbeta i Lettland och på viljan att anstränga sig för att försäkra sig om en framgångsrik utveckling av företagen. Ägarna förklarar sig även villiga att verka för utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologier och telekommunikation vilket kommer att gynna ekonomin som helhet, säger Māris Kučinskis.
  
Avsiktsförklaringen kommer att implementeras under de kommande månaderna där experter från både Telia Company och den lettiska staten kommer att involveras.
  
Telia Company är den största ägaren i LMT med cirka 60 procent direkt och indirekt aktieinnehav. Telia Company äger direkt 49 procent av Lattelecom.
  
    

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.

   
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.