Uttalande av Telia Companys styrelse

Telia Company har idag informerat att företaget ingått ett avtal att förvärva Bonnier Broadcasting. Detta är i linje med den strategi som styrelsen beslutade 2014 om att skapa ett nytt Telia Company med Norden och Baltikum som bas, där också TV och innehåll är en viktig del av företagets erbjudande till sina kunder.


Förvärvet av Bonnier Broadcasting innebär nya förutsättningar för Telia Company som därmed kommer att inkludera media i sin framtida verksamhet. Företaget får i och med förvärvet ett viktigt uppdrag att säkerställa att oberoende journalistik upprätthålls gentemot ägare, styrelse och ledning.


Det nya affärsområdet blir en separat enhet inom Telia Company. Ingen förändring sker i organisationen vad gäller ansvarig utgivare. De omfattande rutiner för etik och regelefterlevnad som Telia Company redan har, utvidgas, så att de även inkluderar redaktionellt oberoende.


Den debatt som föregått dagens besked visar att Telia Company har flera viktiga roller i det svenska samhället. Ett förtroende som företaget tar på största allvar och som även i framtiden kommer att hanteras ansvarsfullt. Telia Company välkomnar därför en konstruktiv dialog kring dessa frågeställningar med ägare och andra berörda intressenter inom politik och samhälle.


Telia Companys styrelse är övertygad om att förvärvet av Bonnier Broadcasting är en viktig milstolpe för Telia Companys framtida utveckling och därmed värdeskapande för samtliga aktieägare.


Marie Ehrling, styrelsens ordförande, kommer att närvara vid pressmötet idag kl 11.00.  


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.