Förändringar i Telia Companys koncernledning

Peter Borsos, kommunikationsdirektör och ordförande i Division X, får en ny roll i Telia Companys koncernledning som chef för Telia Global. Samtidigt blir Åsa Jamal, idag kommunikationschef för Telia Sverige, ny kommunikationsdirektör i Telia Company och tar plats i koncernledningen.


– Med dessa förändringar i koncernledningen säkrar vi ett fortsatt starkt fokus på att genomföra vår strategi där vi måste öka takten på att växa inom våra nya prioriterade områden. Vi säkrar också kontinuitet för vårt kulturbyggande, hållbarhetsarbete och kommersiella driv där vi har en stark underliggande kostnadsmedvetenhet, säger Johan Dennelind, Telia Companys koncernchef och vd.


I och med skapandet av Telia Global ökar Telia Company sitt fokus på multinationella kunder, partners, innovation och nya tjänster inom områden som IoT, molntjänster och dataanalys. Verksamheten omfattar Division X, Telia Carrier, Global Business, Telia Ventures och Telia Companys övergripande innovationsagenda.


– Telia är idag den ledande leverantören av internettrafik globalt, samtidigt som vi har vi ett växande utbud av exempelvis IoT-tjänster där kunderna ofta är multinationella. Genom att samla dessa landsöverskridande verksamheter i Telia Global kommer vi i ännu högre grad än tidigare att kunna tillgodose kundernas behov, säger Peter Borsos.


Peter Borsos kommer i och med sitt nya uppdrag lämna rollen som kommunikationsdirektör i Telia Company. Han kommer även fortsättningsvis vara en del av koncernledningen. Åsa Jamal blir Telia Companys nya kommunikationsdirektör. Hon kommer närmast från jobbet som kommunikationschef i Telia Sverige.


Jag kommer fortsätta att driva förändring i Telia Company med fokus på att stödja den kommersiella agendan och stärka bilden av Telia Company på alla de marknader vi verkar på. Telia Company befinner sig i en ny fas där bolaget i allt väsentligt lämnat Eurasien och nu kan fokusera helt och fullt på Norden och Baltikum. Det är ett spännande läge. Att bidra till vår kulturresa och utveckla positionen inom hållbarhet är två av frågorna på agendan, säger Åsa Jamal.


Åsa Jamal har arbetat i Telia sedan sommaren 2017. Tidigare var hon kommunikations- och HR-direktör på Bonnier Broadcasting och i TV4-Gruppen. Åsa Jamal har lång erfarenhet inom strategisk kommunikation och förändringsprocesser. Hon har även varit vd och rådgivare på kommunikationsbyrån JKL.


Peter Borsos har varit på Telia Company sedan 2014. Tidigare var han kommunikationsdirektör på Swedbank. Dessförinnan har han haft ett antal ledande befattningar inom Swedbank och Ålandsbanken.


Båda förändringarna träder i kraft den 1 februari. Telia Companys koncernledning kommer i fortsättningen att bestå av tolv medlemmar.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.