Inbjudan till Telia Companys bokslutskommuniké januari-december 2018

Telia Companys bokslutskommuniké januari-december 2018 offentliggörs fredagen
den 25 januari 2019 klockan 7:00.
  
Fredagen den 25 januari 2019
Press- och analytikerkonferens
Tid: 9.30 (CET)
Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna
  
Telia Companys koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar bokslutskommunikén.
  
Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.
  
Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliacompany.com.
  
Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
  
Telefonnummer: 08 506 92 180, 0200 125 581
Kod: 2587756 
  
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 1 februari 2019.
  
Telefonnummer: +44 (0) 3333 009 785
Kod: 2587756 
  
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com