Susanna Campbell lämnar Telia Companys styrelse

Susanna Campbell lämnar Telia Companys styrelse med omedelbar verkan. Detta med anledning av dagens besked från Kinneviks valberedning om att hon är nominerad till att ingå i dess styrelse från och med bolagsstämman i maj 2019. Susanna Campbell har ingått i Telia Companys styrelse sedan april 2016.

– Susanna Campbell har gjort en mycket värdefull insats som styrelseledamot under sin tid i Telia Companys styrelse. Denna period har varit mycket innehållsrik för företaget, med stora förvärv för att stärka Telias position i Norden samtidigt som företaget genomfört sin exit från Eurasien. Susanna har i allra högsta grad i sin roll som styrelseledamot bidragit till Telias positiva utveckling. Jag har personligen mycket uppskattat hennes kompetens, fokus på strategiska frågor samt vårt goda samarbete. Jag vill varmt tacka Susanna för vår gemensamma tid i styrelsen, säger Telia Companys styrelseordförande Marie Ehrling.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök  Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.