Valberedningens förslag till Telia Companys årsstämma

Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Telia Companys årsstämma den 10 april 2019 vad gäller val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för Telia Company AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2018 och består av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Erik Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) samt Marie Ehrling (styrelsens ordförande).


Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Susanna Campbell som har undanbett sig omval. Därutöver föreslås nyval av Rickard Gustafson. Valberedningen föreslår omval av Marie Ehrling som styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo som styrelsens vice ordförande.

Förslaget är därmed att Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Jimmy Maymann, Anna Settman, Olaf Swantee och Martin Tivéus omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Rickard Gustafson väljs till ny styrelseledamot för samma tid. Förslaget är vidare att Marie Ehrling omväljs till styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till styrelsens vice ordförande till slutet av nästa årsstämma.


Rickard Gustafson är född 1964. Han är vd och koncernchef i SAS. Dessförinnan hade han olika ledande befattningar inom GE Capital, både i Europa och USA och var 2006–2011 vd på Codan/Trygg-Hansa. Rickard Gustafson är styrelseordförande i Aleris och styrelseledamot i FAM AB. Han är civilingenjör med inriktning på industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.


Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.