Telia Company i nytt partnerskap för att lansera 5G i Norge över en fyraårsperiod

Telia Company kommer att modernisera sitt norska mobilnät och gradvis introducera 5G-täckning i Norge i partnerskap med Ericsson. Telia Company säkrar på så vis förstklassiga nät för norska kunder och stärker samtidigt företagets position som en 5G-pionjär i Norden och Baltikum.

Med början nästa år kommer Telia Company att inleda en uppgradering av företagets prisvinnande 2G- och 4G-nät för att även i fortsättningen erbjuda norrmän den bästa möjliga täckningen i landet med de högsta datahastigheterna. Moderniseringen kommer att genomföras gradvis under de kommande fyra åren, och Telia kommer stegvis att introducera 5G-tjänster i Norge med början i B2B-sektorn utifrån ett affärsdrivet tillvägagångssätt.
   
– Vi ser fram emot att arbeta med vår mångåriga teknikpartner Ericsson i den fortsatta digitaliseringen av det norska samhället genom att introducera 5G. Tillsammans med våra kunder kommer vi att utforska möjligheter och utveckla nya tjänster vilket kommer att ytterligare stärka affärsmöjligheterna med 5G, säger Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company.
– 5G handlar inte bara om att bygga nya nät utan också om att skapa ett nytt sätt att tänka och uppfatta vad ett mobilnät kan vara och göra. Höga hastigheter, låg fördröjning, garanterad kapacitet och i sanning mobilt kommer att utvidga gränserna för digitaliseringen.
    
I juni 2019 säkrade Telia Company tillgång till 2X10 MHz in 700 MHz-bandet vilket kommer att vara en viktig faktor för att möjliggöra en utrullning av 5G i Norge. Bandet kommer att vara tillgängligt från och med den 1 november 2019.
   
    
    
     
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
    
    
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
   
    
    
    
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.