Återköp av aktier i Telia Company under vecka 45 2019

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 4 november 2019 till och med den 8 november 2019 återköpt sammanlagt 3 459 497 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 4 november 2019 till och med den 8 november 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
4 november 2019                  1 200 000                   42,4272          50 912 640
5 november 2019                     600 000                   42,2417          25 345 020
6 november 2019                     549 562                   42,2231          23 204 211
7 november 2019                     559 935                   42,2959          23 682 955
8 november 2019                     550 000                   42,4167          23 329 185


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 8 november 2019 till 78 478 146 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.

  

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 8 november 2019 har sammanlagt
78 478 146 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:


http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:


  

Investerare


  

Andreas Joelsson, chef Investor Relations


Tel: +46(0)70 863 33 27

andreas.joelsson@teliacompany.com

  

Media


  

Ralf Bagner, pressansvarig                        


Tel: +46(0)70 338 72 48                             

ralf.bagner@teliacompany.com                    

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 07:30 CET.


  

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


  

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.