Återköp av aktier i Telia Company under vecka 47 2019

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 18 november 2019 till och med den 22 november 2019 återköpt sammanlagt 2 746 219 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 18 november 2019 till och med den 22 november 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
18 november 2019 550 000 42,3986 23 319 230
19 november 2019 540 000 42,3304 22 858 416
20 november 2019 520 020 41,9554 21 817 647
21 november 2019 546 199 41,7111 22 782 561
22 november 2019 590 000 41,6375 24 566 125


   

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia
Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 22 november 2019 till 83 920 549 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.

  

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 22 november 2019 har sammanlagt
83 920 549 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:


http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

   

För ytterligare information, vänligen kontakta:


  

Investerare


  

Andreas Joelsson, chef Investor Relations


Tel: +46(0)70 863 33 27

andreas.joelsson@teliacompany.com

   

Media


  

Ralf Bagner, pressansvarig


Tel: +46(0)70 338 72 48

ralf.bagner@teliacompany.com

  

 


Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 07:30 CET.

  

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


   

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.