Telia Companys förvärv av Bonnier Broadcasting godkänt

EU-kommissionen har i dag godkänt Telia Companys förvärv av Bonnier Broadcasting inklusive TV4, MTV och C More. Genom att kombinera Telia Companys prisbelönta nät och breda säljkanaler med Bonnier Broadcastings omtyckta medieinnehåll, ges möjligheten att skapa nya upplevelser och tjänster för kunder och tittare att njuta av, oavsett var de befinner sig. Sammanslagningen av bolagens verksamheter kommer att säkra en grund för nordiskt kvalitetsinnehåll och ge nya intäktsflöden. Förvärvet förväntas generera synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK per år från 2022.

– Detta är en milstolpe för Telia Company - vi blir pionjärer i Norden när vi nu bygger en helhetslösning som möter kundernas krav på högkvalitativ uppkoppling, stabil streaming och fantastiskt innehåll, säger Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company, och fortsätter:

  

– I fem år i rad har vi haft de mest nöjda tv-kunderna i Sverige. I och med den här transaktionen kan vi naturligtvis bli ännu bättre. Jag ser fram emot att slutföra transaktionen och på allvar börja samarbeta med våra nya kollegor för att bli det självklara valet för innehålls- och kommunikationstjänster i Norden och Baltikum.

 

Även Telia Companys styrelseordförande Marie Ehrling välkomnar EU-kommissionens godkännande:

 

– Dagens beslut innebär att även EU-kommissionen ser fördelarna för konsumenterna i att kombinera Telia Company och Bonnier Broadcasting. Det har varit en lång och omfattande process och nu inleds en ny fas där Telia Company kommer att inkludera media i sin verksamhet för att skapa mer värde för kunder och aktieägare. Genom detta förvärv skapas en stark nordisk aktör som kan konkurrera med de stora internationella bolag som är mycket aktiva i Norden. Som medieägare kommer Telia Company att garantera att fortsatt redaktionellt oberoende upprätthålls gentemot ägare, styrelse och ledning, säger Marie Ehrling, styrelseordförande Telia Company.

 

Integrationen mellan Bonnier Broadcasting, med dess cirka 1 200 anställda i Sverige, Finland och Danmark, och Telia Company inleds när transaktionen är slutförd vilket beräknas ske den 2 december 2019. TV4, C More och MTV kommer att ingå i Telia Companys nya affärsområde för media. Casten Almqvist som för närvarande är vd för Bonnier Broadcasting, kommer att bli ansvarig för det nya affärsområdet som även kommer att omfatta Telia Companys nuvarande medieverksamhet.


 

– När TV4, MTV och C More går ihop med Telia Company så kommer vår möjlighet att erbjuda användarna i Sverige och Finland högklassigt drama, sport, nyheter och underhållning att stärkas ytterligare. Jag ser fram emot att kombinera Telia Companys och Bonnier Broadcastings styrkor. Tillsammans kommer vi att ta upplevelsen av kvalitetsinnehåll till en ny nivå, säger Casten Almqvist, vd för Bonnier Broadcasting.


 

Telia Company har under granskningsprocessen noterat EU-kommissionens invändningar mot förvärvet och har erbjudit bland annat följande åtagande för att garantera att
konkurrensläget på mediemarknaden i Norden förblir väl fungerande:
  • Att licensiera, på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor, Bonnier Broadcastings Free To Air/Basic och premium sportkanaler till tv-distributörer i Sverige respektive Finland.

  • Att licensiera fristående internet tv-rättigheter, så kallade OTT-rättigheter, till en marknadsaktör i Sverige respektive Finland.

  • Att sälja reklamutrymme på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor till mobiloperatörer, fastnätsnätsoperatörer (internet-access) och tv-distributörer i Sverige respektive Finland.

  • Att licensiera Liiga-kanalpaket på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor till tv-distributörer i Finland.  

Telia Company tillkännagav den 20 juli 2018 förvärvet av Bonnier Broadcasting med varumärkena TV4 i Sverige, MTV i Finland och C More som finns i båda länderna, av Bonnier AB för 9,2 GSEK på skuldfri bas vilket motsvarade en EV/EBIT-multipel om 15,3x exklusive synergier. Baserat på Bonnier Broadcastings rullande tolvmånadersresultat per den 31 augusti 2019, var EV/EBITA-multipeln 8,4x.


 

Transaktionen omfattar även en rörlig tilläggsköpeskilling som baseras på hur verksamheten utvecklats finansiellt och operationellt. Storleken på detta belopp, maximalt 1 GSEK, kommer att fastställas i samband med att affären beräknas slutföras den 2 december.


 

Transaktionen förväntas generera synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK per år från 2022. Synergierna kommer att uppstå inom tre områden – förbättrad kärnverksamhet, ökad användning av C More och TV4 Play samt kostnadseffektivisering. Integrationskostnaderna förväntas uppgå till totalt 400 MSEK under 2020–2021. Påverkan på det operationella kassaflödet 2020, nettosynergier och integrationskostnader förväntas uppgå till 500 MSEK.


 

En pressträff för journalister kommer att hållas
den 12 november 2019 klockan 14:00 där Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company, och Casten Almqvist, vd för Bonnier Broadcasting, deltar. Det kommer även erbjudas möjlighet till enskilda intervjuer på plats och via telefon.


 

Plats: TV4, Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm

 


Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.

  


 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 12:15 CET.


 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

All press releases

Läs mer här