Återköp av aktier i Telia Company under vecka 50 2019

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 9 december 2019 till och med den 13 december 2019 återköpt sammanlagt 2 839 858 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 9 december 2019 till och med den 13 december 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
9 december 2019                     561 262                   40,8528          22 929 124
10 december 2019                     564 000                   40,4882          22 835 345
11 december 2019                     571 754                   40,3925          23 094 573
12 december 2019                     476 842                   40,4451          19 285 922
13 december 2019                     666 000                   40,6221          27 054 319


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 13 december 2019 till 92 349 102 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 13 december 2019 har sammanlagt 92 349 102 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-sharesFör ytterligare information, vänligen kontakta:InvesterareAndreas Joelsson, chef Investor Relations

Tel: +46(0)70 863 33 27

andreas.joelsson@teliacompany.comMediaRalf Bagner, pressansvarig                        

Tel: +46(0)70 338 72 48                             

ralf.bagner@teliacompany.com                  Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 07:30 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.