Telia Company slutför förvärvet av Bonnier Broadcasting

Telia Company har i dag slutfört förvärvet av Bonnier Broadcasting från Bonnier AB. Kombinationen av de bästa näten och innehållet i Norden möjliggör nya kunderbjudande och affärsmöjligheter.

– Det är en härlig känsla att slutföra den här transaktionen och äntligen få börja arbeta tillsammans med våra nya kollegor på TV4, C More och MTV. Genom att kombinera högkvalitativa nyheter, underhållning, drama och sport med Telia Companys kärnverksamhet, kommer vi kunna erbjuda kunder och tittare nya tjänster samtidigt som vi skapar värde för aktieägarna, säger Christian Lugia, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company.

        

Telia Company tillkännagav den 20 juli 2018 förvärvet av Bonnier Broadcasting med varumärkena TV4 i Sverige, MTV i Finland och C More som finns i båda länderna, av Bonnier AB för 9,2 GSEK på skuldfri bas vilket motsvarade en EV/EBIT-multipel om 15,3x exklusive synergier. Baserat på Bonnier Broadcastings rullande tolvmånadersresultat per den 31 augusti 2019, var EV/EBITA-multipeln 8,4x. Förvärvet förväntas generera synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK per år från 2022.


       

Transaktionen omfattar även en rörlig tilläggsköpeskilling som baseras på hur verksamheten utvecklats finansiellt och operationellt. Storleken på detta belopp, maximalt 1 GSEK, kommer att fastställas enligt överenskomna villkor.


      

EU-kommissionen godkände förvärvet den 12 november 2019 och transaktionen har slutförts i dag. Bonnier Broadcasting kommer att konsolideras i Telia Companys redovisning från och med idag.


      

Casten Almqvist tar plats i Telia Companys koncernledning där han kommer att leda det nya affärsområdet TV/Media.


       

Som medieägare kommer Telia Company garantera att fortsatt redaktionellt oberoende upprätthålls gentemot ägare, styrelse och ledning. Läs styrelsens ställningstagande nedan för mer information.


        

Hur styrelsen ser på Telia Company som medieägare

       

För att fira förvärvet erbjuds Telia Companys privatkunder i Sverige och samtliga kunder i Finland från och med i dag förstklassig, kostnadsfri underhållning i två veckor i Sverige och nio dagar i Finland. C More och Liiga-ishockey kommer att erbjuda spännande sport, populära serier för barn och några av de bästa, lokalt producerade, dramaproduktionerna under årets mest tv-intensiva period.
             

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


       

Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

       

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

All press releases

Läs mer här