Återköp av aktier i Telia Company under vecka 11 2019

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 11 mars 2019 till och med den 14 mars 2019 återköpt sammanlagt 1 986 275 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet som inleddes den 23 april 2018 är härmed avslutat då aktier till ett värde av 5 GSEK köpts in. Återköpen har genomförts i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 11 mars 2019 till och med den 14 mars 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK)Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
11 mars 2019500 00041,432020 716 000
12 mars 2019600 00041,666324 999 780
13 mars 2019775 00041,814532 406 238
14 mars 2019111 27542,14714 689 919

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 14 mars 2019 till 120 544 406 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.
 
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den
14 mars 2019 har sammanlagt 120 544 406 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Investerare
 
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
 
Media
 
Ralf Bagner, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48
ralf.bagner@teliacompany.com
 
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 07.30 CET.
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com