Telia Company investerar i frekvenser i 700 MHz- och 900 Mhz-banden

Den danska Energistyrelsen meddelade i dag resultatet av auktionen av tillstånd i 700 MHz-, 900 MHz- och 2300 MHz-banden. Telia Company har säkrat frekvenser i 700 MHz- och 900 MHz-banden.

Frekvenserna förvärvas av infrastrukturföretaget TT Network där Telia Company äger 50 procent. TT Network är ansvarigt för driften och utvecklingen av radioaccessnätverket (RAN).


Telia Company har säkrat tillgång till 2x5 MHz i 700 MHz-bandet. Kostnaden för de nya frekvenserna är 107,6 MDKK.


I 900 MHz-bandet har Telia Company förvärvat 2x10 MHz. Frekvenserna tilldelas utan kostnad men med ett åtagande om utrullning. Tillstånden som har delats ut i auktionen gäller i 20 år för 700 MHz-bandet och i 15 år för 900 MHz-bandet.


TT Network
Telia Company och Telenor äger gemensamt TT Network som är Danmarks största mobila nätverk med fler än 4 300 antenner. Mer än 3,5 miljoner mobilkunder använder nätverket som i dag inkluderar 2G, 3G och 4G tekniker.


Under det andra kvartalet 2019 kommer Telia Company tillsammans med Nokia att inleda Danmarks första 5G-test i TT Networks nät.

 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.