Inbjudan till Telia Companys delårsrapport januari-mars 2019

Telia Companys delårsrapport januari-mars 2019 offentliggörs torsdagen den 25 april 2019 klockan 7:00. 

Torsdagen den 25 april 2019
Press- och analytikerkonferens
Tid: 9.30 (CET)
Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna
 
Telia Companys koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar delårsrapporten.
 
Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.
 
Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliacompany.com.

 
Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
 
Telefonnummer: 08 506 92 180, 0200 125 581
Kod:
7594455
 
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 2 maj 2019.
 
Telefonnummer: +44 (0) 3333 009 785
Kod:
7594455
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
 
  

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com