Förändring av antal aktier i Telia Company AB enligt tidigare offentliggjort beslut

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman i Telia Company AB den 10 april 2019 om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Dessa beslut har nu verkställts genom registrering hos Bolagsverket, och antalet aktier i bolaget uppgår nu till 4 209 540 375 istället för som tidigare 4 330 084 781. Aktiekapitalet uppgår (oförändrat) till 13 856 271 299,20 kronor.
  
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.