Granskning av förvärvet av Bonnier Broadcasting går in i fas 2 - helt i linje med förväntningar

EU-kommissionen fortsätter sin undersökning av Telia Companys förvärv av Bonnier Broadcasting i en fördjupad fas 2-undersökning.

Den 15 mars 2019 anmälde Telia Company formellt förvärvet av Bonnier Broadcasting till EU-kommissionen. Kommissionen inledde då en analys av konkurrensaspekterna av affären i en fas 1-undersökning.
  
Kommissionen har nu meddelat Telia Company att det finns behov av att analysera affären ytterligare i vissa delar, och processen fortsätter därmed i en fördjupad fas 2-undersökning som i regel inte pågår längre än 90 arbetsdagar.
  
– En fas 2-undersökning av förvärvet av Bonnier Broadcasting är helt i linje med vad vi hade förväntat oss, och vi ser nu fram emot att fortsätta den konstruktiva dialogen med EU-kommissionen. Vi är övertygade om att kunna besvara alla frågor som uppstår under den fördjupade undersökningen, säger Jonas Bengtsson, chefsjurist på Telia Company.
  
Telia Company tillkännagav den 20 juli 2018 förvärvet av Bonnier Broadcasting med varumärkena TV4 i Sverige, MTV i Finland och C More som finns i båda länderna, av Bonnier AB för 9,2 GSEK på skuldfri bas. Förvärvet är helt i linje med Telia Companys strategi och ambition att erbjuda kunderna mer, och förenar Telia Companys ledande mobila och fasta nät med ett av Nordens mest framgångsrika kommersiella mediehus.
  
Telia Company förväntar sig kunna slutföra förvärvet av Bonnier Broadcasting under det andra halvåret 2019.
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com