Återköp av aktier i Telia Company under vecka 24 2019

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 10 juni 2019 till och med den 14 juni 2019 återköpt sammanlagt 2 789 341 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").  

Under perioden den 10 juni 2019 till och med den 14 juni 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.
  DatumAggregerad daglig
volym (antal aktier)
Viktat genomsnitts-
pris per dag(SEK)
Totalt transaktionsvärde
per dag (SEK)
10 juni 2019  560 000 40,7779 22 835 624
11 juni 2019560 000 40,8963 22 901 928
12 juni 2019561 000 40,9142 22 952 866
13 juni 2019550 000 41,2370 22 680 350
14 juni 2019558 341 41,1764 22 990 472

 
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia
Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 14 juni 2019 till 22 744 477 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.
 
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 14 juni 2019 har sammanlagt 22 744 477 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Investerare
 
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
 
Media
 
Ralf Bagner, pressansvarig                   
Tel: +46(0)70 338 72 48           
ralf.bagner@teliacompany.com 
 
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 07:30 CET.
  
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.