Inbjudan till Telia Companys delårsrapport januari-juni 2019

Telia Companys delårsrapport januari-juni 2019 offentliggörs torsdagen den 18 juli 2019 cirka klockan 7:00. 

Webbsänd telefonkonferens torsdag den 18 juli 2019 klockan 9:30
Vi kommer att webbsända presentationen i samband med telefonkonferensen klockan 9.30 och bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com.
   
Telia Companys koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga presenterar delårsrapporten.
   
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
  
Telefonnummer: 08 506 921 80
Kod: 5996657
   
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 25 juli 2019.
   
Telefonnummer: +44 (0) 3333 009 785
Kod: 5996657
    
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
     
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.