Återköp av aktier i Telia Company under vecka 36 2019

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 2 september 2019 till och med den 6 september 2019 återköpt sammanlagt 1 576 205 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 2 september 2019 till och med den 6 september 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.DatumAggregerad daglig
volym (antal aktier)
Viktat genomsnitts-
pris per dag(SEK)
Totalt transaktionsvärde
per dag (SEK)
2 september 2019                   200 000                  43,2828            8 656 560
3 september 2019                 200 000                  43,3575            8 671 500
4 september 2019                   339 024                  43,3577          14 699 301
5 september 2019                   340 000                  43,0372          14 632 648
6 september 2019                   497 181                  42,8325          21 295 505

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 6 september 2019 till 53 873 733 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.
 
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 6 september 2019 har sammanlagt 53 873 733 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Investerare
 
Andreas Joelsson, chef Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
 
Media
 
Ralf Bagner, pressansvarig                   
Tel: +46(0)70 338 72 48           
ralf.bagner@teliacompany.com 
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl. 07:30 CET.
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.