Bolagsstämman i Turkcell godkände utdelningsförslag

Turkcells bolagsstämma godkände i dag utdelning för räkenskapsåret 2018 i enlighet med förslaget från Turkcells styrelse. Ingrid Stenmark, Senior Vice President och Chef för CEO Office; Strategy & Combined Assurance på Telia Company, sitter kvar i Turkcells styrelse.

Totalt kommer Turkcell att betala en utdelning på 1 010 MTRY, där Telia Companys andel är 243 MTRY. Baserat på en växelkurs för TRY/SEK på 1,69 motsvarar Telia Companys andel cirka 410 MSEK före skatt och cirka 389 MSEK efter skatt.
   
Utdelningen kommer att betalas ut den 31 oktober 2019.
   
Ingrid Stenmark, Senior Vice President och Chef för CEO Office; Strategy & Combined Assurance på Telia Company, siter kvar i Turkcells styrelse.
– Vi är nöjda med att bolagsstämman i Turkcell gick som förväntat och att Turkcell kommer att betala utdelning till aktieägarna, säger Ingrid Stenmark.
   
   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

     
   
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

     
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.