Telia Company kommenterar spekulationer i media

Telia Company noterar spekulationer i media angående EU-kommissionens pågående granskning av förvärvet av Bonnier Broadcasting. Telia Company har följande kommentarer:

EU-kommissionens fas 2 granskning pågår fortfarande och vi har ett nära och konstruktivt samarbete med kommissionen. Vi är fortsatt positiva och kommer att fortsätta dialogen men vi kan inte kommentera processen ytterligare eftersom vi inte har blivit formellt meddelade ett slutligt beslut.
 
EU-kommission har fram till den 19 november på sig att fatta ett beslut om förvärvet av Bonnier Broadcasting. 
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
 
Framtidsinriktade uttalanden 
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.