Telia Company ingår strategiskt partnerskap med Nokia för utbyggnaden av 5G i Finland

Telia Company ingår idag ett femårigt avtal med Nokia som för samman två av regionens trådlösa pionjärer för att stärka Finlands digitala infrastruktur och leverera nätupplevelser i världsklass över 5G till Telias kunder. Telia kommer också implementera Nokias SA 5G Core-lösning i samtliga av bolagets marknader i Norden och Baltikum.

Avtalet innefattar primärt Finland, där Nokia kommer leverera radionätsteknik (RAN) till basstationer för att modernisera Telias 4G-nät och uppgradera det till 5G. Telia Company kommer också implementera Nokias nya SA 5G Core lösning – själva hjärnan i ett mobilnät – på alla marknader, vilket i sin tur kommer att erbjuda helt nya möjligheter för kunder över tid.Våra nät har aldrig varit viktigare än nu och de utgör själva grunden för en framgångsrik digital ekonomi. Nokia är huvudleverantör av 5G core på samtliga våra marknader och av radionätsteknik i Finland. Vårt nära samarbete med Nokia har en lång historia, särskilt i Finland, och jag ser fram emot att fortsätta detta partnerskap för att leverera det bästa nätet för våra kunder, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company.Vi är glada över vårt långsiktiga samarbete med Telia Company. Under mer än ett halvt sekel har vi arbetat med Telia för att tillsammans leverera konnektivitet i toppklass, och nu fortsätter det arbetet in i 5G-eran, med radionätsteknik till Telia i Finland och en 5G core lösning till bolagets nät i hela Norden och Baltikum. Jag ser fram emot ett fortsatta samarbetet med Telia i många år framöver, säger Pekka Lundmark, vd och koncernchef för Nokia.Det fortsatta partnerskapet med Nokia skapar förutsättningar för smartare arbetssätt samt för en mer effektiv och hållbar drift av näten. 5G nätet som nu rullas ut av Telia i Finland är mer energieffektivt än dess föregångare och drivs av 100% förnybar el. Nätet är också enklare att uppgradera och underhålla, med lägre komplexitet och till en lägre kostnad. Både kunder och samhället i stort  kommer gynnas av att Telia nu kan leverera bättre digitala upplevelser till fler marknader snabbare.I september 2018 öppnade Telia i samarbete med Nokia sitt första finska 5G-testnät i städerna Helsingfors, Vantaa och Oulu. I början av förra året lanserades det första publika 5G-nätet. Utbyggnaden har nu nått 42 städer runt om i Finland och täcker cirka en fjärdedel av befolkningen. De båda bolagen har också samarbetat kring 5G-pilotprojekt inom tillverkning och virtual reality-matcher i fotboll och kan nu erbjuda bredband till ännu fler människor via 5G Fixed Wireless Access (bredband via mobilnätet).Den nya Nokia SA 5G Core-lösningen kommer att göra det möjligt för Telia att erbjuda nya tjänster och upplevelser, som att ansluta kritiska tillgångar på fabriker, som maskiner, som kräver extremt låg latens eller tillhandahålla supersnabbt bredband på platser med många människor, som i tätorter eller på idrottsarenor.Telia Company lanserade de första publika 5G-näten i Finland 2019, följt av Norge och Sverige i år. Danmark står på tur senare i höst. För mer information om utbyggnaden av 5G-näten – se här.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.