Telia Companys extra bolagsstämma den 2 december 2020

För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 samt för att följa regler och allmänna föreskrifter som utfärdats av myndigheter genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum.Den extra bolagsstämman beslutade om en extra utdelning till aktieägarna om 0,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den extra utdelningen fastställdes fredagen den 4 december 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna onsdagen den 9 december 2020.Protokoll från extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Telia Companys hemsida under länken https://www.teliacompany.com/sv/investerare/bolagsstamma/extra-bolagsstamma-2020/.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany


 

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.