Återköp av aktier i Telia Company under vecka 5 2020

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 27 januari 2020 till och med den 31 januari 2020 återköpt sammanlagt 4 605 853 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 21 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Den 30 januari 2020 tecknades en tilläggsöverenskommelse om att korta löptiden för programmet från den 28 februari 2020 till den 21 februari 2020.Under perioden den 27 januari 2020 till och med den 31 januari 2020 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
27 januari 2020                     650 000 40,7806         26 507 390
28 januari 2020                     700 000 41,0891         28 762 370
29 januari 2020                     670 000 41,8641         28 048 947
30 januari 2020                   1 298 226 41,2269         53 521 833
31 januari 2020                   1 287 627 41,3451         53 237 067


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 31 januari  2020 till 111 080 239 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 31 januari 2020 har sammanlagt 111 080 239 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-sharesFör ytterligare information, vänligen kontakta:InvesterareAndreas Joelsson, chef Investor Relations

Tel: +46(0)70 863 33 27


andreas.joelsson@teliacompany.comMedia

 


Ralf Bagner, pressansvarig                        

Tel: +46(0)70 338 72 48                             

ralf.bagner@teliacompany.com                  Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 07:30 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.