Återköp av aktier i Telia Company under vecka 7 2020

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 10 februari 2020 till och med den 14 februari 2020 återköpt sammanlagt 2 500 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 21 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 10 februari 2020 till och med den 14 februari 2020 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
10 februari 2020                     600 000 40,9881         24 592 860
11 februari 2020                     200 000 40,7679           8 153 580
12 februari 2020                     500 000 41,1576         20 578 800
13 februari 2020                     500 000 40,8805         20 440 250
14 februari 2020                     700 000 41,3091         28 916 370


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 14 februari 2020 till 117 279 446 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.                      Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 14 februari 2020 har sammanlagt 117 279 446 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-sharesFör ytterligare information, vänligen kontakta:InvesterareAndreas Joelsson, chef Investor Relations

Tel: +46(0)70 863 33 27

andreas.joelsson@teliacompany.comMediaRalf Bagner, pressansvarig                        

Tel: +46(0)70 338 72 48                             

ralf.bagner@teliacompany.com                  Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 07:30 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.