Telia Company säljer sitt innehav i Moldcell

Fintur Holdings B.V. (Fintur) som är helägt av Telia Company har kommit överens om att sälja 100 procent av sitt innehav i Moldcell till CG Cell Technologies DAC, för 31,5 MUSD.– Jag är glad över att tillkännage slutet på vår resa med att lämna Eurasien för att fullt ut kunna fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna. Moldcell är ett välskött företag med mycket hängivna och duktiga anställda och jag vill tacka dem för deras utomordentliga insatser under åren. Vi önskar dem all lycka i företagets nästa fas, säger Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company.Fintur Holdings B.V. (Fintur) avyttrar 100 procent i Moldcell S.A. (Moldcell) till CG Cell Technologies DAC, som är helägt av CG Corp Global.Telia Company har med intern och extern expertis genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen.Moldcell som svarar för cirka 0,7 procent av Telia Companys totala serviceintäkter och 0,6 procent av Telia Companys EBITDA är Moldaviens näst störst telekomoperatör och har cirka 900 000 kunder.Transaktionen är inte föremål för myndighetsprövning och Telia Company förväntar sig att slutföra avyttringen under det första kvartalet 2020.

 För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.