Valberedningens förslag till Telia Companys årsstämma

Valberedningen presenterar idag sina förslag till Telia Companys årsstämma den 2 april 2020 vad gäller beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande. Valberedningens fullständiga förslag, tillsammans med motiverat yttrande, kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.Valberedningen för Telia Company AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2019 och består av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Javiera Ragnartz (SEB Fonder) samt styrelsens ordförande.Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Olli-Pekka Kallasvuo som har undanbett sig omval, samt nyval av Ingrid Bonde och Jeanette Jäger. Valberedningen föreslår omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande och nyval av Ingrid Bonde som styrelsens vice ordförande.Förslaget innebär därmed att Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Nina Linander, Jimmy Maymann, Anna Settman, Olaf Swantee och Martin Tivéus omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Ingrid Bonde och Jeanette Jäger väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Lars-Johan Jarnheimer omväljs till styrelseordförande och Ingrid Bonde väljs till styrelsens vice ordförande till slutet av nästa årsstämma.Ingrid Bonde är född 1959. Hon är styrelseordförande i Alecta, Apoteket AB och Hoist Finance och styrelseledamot i Loomis AB och Securitas AB. Hon är ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Dessförinnan var hon finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, VD och koncernchef för AMF, generaldirektör på Finansinspektionen, överdirektör på Riksgäldskontoret och finanschef på SAS. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.Jeanette Jäger är född 1969. Hon är VD för Bankgirot och styrelseledamot i ICA-gruppen. Dessförinnan har hon haft flera ledande befattningar på Tieto. Hon har även varit produkt- och marknadsdirektör på TDC. Hon har studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet.Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.