Begränsat deltagande och kort dagordning på Telia Companys årsstämma

Med anledning av det nya coronaviruset kortar Telia Company ner dagordningen till årsstämman den 2 april 2020 och uppmanar alla aktieägare att företrädas av ombud, i stället för att närvara personligen.

Telia Company uppmanar alla aktieägarna som vill delta på bolagsstämman att utse Euroclear som ombud på stämman. Aktieägare ges på detta sätt möjlighet att företrädas på bolagsstämman utan att behöva närvara personligen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.euroclearproxy.se. Fullmakter samlas in och hanteras av Euroclear i enlighet med gällande regelverk. Fullmakten i original måste vara Euroclear Sweden tillhanda senast i dag, den 31 mars 2020.Som ytterligare en försiktighetsåtgärd har Telia Company kortat ner dagordningen till stämman för att minska risken för smittspridning. Personer som inte är aktieägare kommer inte att tillåtas närvara i rummet under stämman.Från styrelsen och företagsledningen kommer endast styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer, tillförordnad vd och koncernchef Christian Luiga och chefsjurist Jonas Bengtsson att vara på plats i stämmolokalen. Christian Luiga kommer inte att hålla ett anförande på stämman, hans tal kommer i stället att publiceras på www.teliacompany.com.Telia Company har sedan tidigare beslutat att inte erbjuda någon förtäring på årsstämman.Stämman kommer endast att genomföras om Telia Company bedömer att den kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till smittspridningsrisker och i enlighet med gällande regler och restriktioner. Om Telia Company bedömer att så inte kan ske kommer stämman att ställas in och hållas vid senare tillfälle.Bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 2 april 2020 klockan 14.00 på Lilla Cirkus, Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll. 

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.