Utökad möjlighet att delta på Telia Companys årsstämma via ombud

Med anledning av det nya coronaviruset informerar Telia Company nu om utökad möjlighet att delta på årsstämman den 2 april 2020 via ombud som anordnas av Euroclear.

För aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och som känner sig oroliga för smittspridning finns nu möjligheten att utse Euroclear att agera ombud på stämman. Aktieägare ges på detta sätt möjlighet att företrädas på bolagsstämman utan att behöva närvara personligen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.euroclearproxy.se. Fullmakter samlas in och hanteras av Euroclear i enlighet med gällande regelverk. Fullmakten i original måste vara Euroclear Sweden tillhanda senast den 31 mars 2020.

Försiktighetsåtgärden syftar till att värna om aktieägares och personals hälsa samt att bidra till att minimera smittspridning i samhället i stort. Telia Company uppmanar alla aktieägare att noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon riskgrupp, befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Telia Company har även beslutat att inte erbjuda någon förtäring på årsstämman.

Bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 2 april 2020 klockan 14.00 på Lilla Cirkus, Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00.   

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.