Fler barn behöver hjälp: Telia Company stöttar Bris under coronakrisen

Hos Bris är trycket högt nu. Barn som är oroliga för coronaviruset hör av sig och särskilt svårt är det för dem som har en utsatt situation hemma. Den 16 mars utökade stödlinjernas öppettider och de senaste två veckorna har Bris kuratorer haft 30 procent fler stödjande kontakter per vecka jämfört med veckorna innan – såväl om corona som om andra ämnen i barns liv. Telia donerar nu tre miljoner kronor så att ännu fler barn kan komma i kontakt med och få hjälp av Bris.

För barn i utsatthet är Corona mer än ett virus. Med stängda skolor, inställda idrottsevenemang och familjer i karantän drabbas de redan mest utsatta barnen. Bris ska använda Telias donation för att uppgradera kommunikationstjänster och finansiera de samtal som kommer. På så sätt kan man frigöra mer tid och resurser för barnen.- Bris gör ett oerhört viktigt och fantastiskt arbete. Vi vill bidra till att säkerställa att alla barn har tillgång till professionellt samtalsstöd som behövs i kristider, när vuxenvärlden brister och inte lyckas ge dem den trygghet och omsorg som de har rätt till, säger Christian Luiga, vd och koncernchef, Telia Company.  - Jag kan inte tänka mig någon bättre partner än Telia att drifta vår stödlinje 116111, dit barn kan ringa gratis och anonymt för att få prata om sina bekymmer. Vi ser också hur trycket på Bris ökar i pandemins fotspår, så detta stöd är extra välkommet just nu, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris.Telias donation till Bris är uppdelad på tre år där Telia donerar en miljon per år.Mer om Telias engagemang för barns rättigheter

Telia har i flera år stöttat och arbetat nära barnrättsorganisationer, som Childhood, Friends och Generation Pep för att stärka barns rättigheter. Företaget stödjer Barnrättsprinciperna för företag som arbetats fram av UN Global Compact, Unicef och Rädda Barnen. En av principerna handlar om att stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter. Just nu uppmärksammar Childhood hur coronaviruset gör utsatta barn mer sårbara. Läs mer om Childhoods initiativ här.Telias arbete under coronakrisen

Här kan du läsa mer om vad Telia gör för att hjälpa samhället att fortsätta fungera under coronakrisen  

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.    

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.