Förändring av antal aktier i Telia Company AB enligt tidigare offentliggjort beslut

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman i Telia Company AB den 2 april 2020 om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission.Dessa beslut har nu verkställts genom registrering hos Bolagsverket och antalet aktier i bolaget uppgår nu till 4 089 631 702 istället för som tidigare 4 209 540 375. Aktiekapitalet uppgår (oförändrat) till 13 856 271 299,20 kronor.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.    

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com