Heli Partanen ny VD för Telia i Finland och del av Telia Companys koncernledning

Heli Partanen har utsetts till VD för Telia i Finland och tillträder sin position den 15 april 2020. Hon är för närvarande ansvarig för konsumentaffären i Finland och har sedan november 2019 varit Vice VD för Telia i Finland. I sin nya roll blir hon även del av Telia Companys koncernledning.– Jag är mycket glad över att Heli Partanen tar på sig uppdraget att leda Telia Finland in i nästa fas. Heli har gedigen och mångårig erfarenhet av både Telia och telekombranschen. Hon har haft ett flertal ledande positioner inom bolaget sedan 1998 och har alltid kombinerat sitt tydliga ledarskap med stark samarbetsförmåga. Jag är övertygad om att Telia Finlands fortsatta utveckling är i säkra händer och att Heli framöver kommer fortsätta att bidra positivt till både Telia Finland och Telia Company i stort, säger Christian Luiga, tillförordnad VD och koncernchef för Telia Company. – Jag är hedrad över möjligheten att ta ett nästa steg med Telia Company, nu som VD för Telia Finland. Utöver högkvalitativa nät har Telia Finland möjligheten att bli den ledande ICT partnern till våra finska företagskunder, och skapa mervärde för finska konsumenter genom att erbjuda både innehåll och uppkoppling. Framöver kommer vi också som mediebolag att kunna erbjuda våra kunder nya upplevelser inom e-sport, tv och media. Det här är en fantastisk utgångspunkt för vår fortsätta resa som företag, där vi kan öppna ännu fler dörrar till en mer digitaliserad värld, säger Heli Partanen, nyutnämnd VD för Telia i Finland.Heli Partanen har haft olika ledande roller inom Telia sedan 1998. Sedan 2016 har hon varit chef för den finska konsumentaffären och dessförinnan ledde hon enheten för Consumer Customer Services och Sales. Hon har även haft rollen som HR-chef för Telia Finland.Heli Partanen kommer att rapportera till tillförordnad VD och koncernchef Christian Luiga och blir en del av Telia Companys koncernledning. Hon tillträder sin nya roll den 15 april och Juha Kivelä, som för närvarande är chef för Operational Excellence i Telia i Finland, kommer att bli tillförordnad chef för konsumentaffären tills dess att man hittat en permanent ersättare.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll

 

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.